Przejdź do treści

Zwroty i reklamacje

Zwrot

Mają Państwo prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. W tym celu prosimy o przesłanie formularza zwrotu na nasz adres M.P. Marta Czajka, Atelier Przytulności, ul. Runa Leśnego 10, 05-502 Jazgarzew lub adres e-mail: sklep.atelierprzytulnosci@gmail.com.

Niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie oświadczenia – poprzez odesłanie wiadomości zwrotnej wraz ze wskazaniem daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zakupionych rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później niż w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez nas oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwrotu płatności dokonamy w ciągu 14 dni przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie ponosicie Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności otrzymanej od Kupującego może zostać wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi pod adres:

M.P. Marta Czajka
Atelier Przytulności
ul. Runa Leśnego 10
05-502 Jazgarzew

Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości.

Możecie Państwo skorzystać z naszego formularza zwrotu (do pobrania poniżej), ale nie jest to obowiązkowe.

Zwracane artykuły muszą być nieużywane i niezniszczone, jak również posiadać oryginalne, nieoderwane metki. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu, możemy obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwoty ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą

Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

W celu ułatwienia całej procedury, nie ma możliwości wymiany zakupionego towaru na inny. Jeżeli dana rzecz nie spełnia Państwa oczekiwań, zapraszamy do zwrócenia jej oraz zamówienia nowej.

Reklamacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d) żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania. 

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres:

M.P. Marta Czajka
Atelier Przytulności
ul. Runa Leśnego 10
05-502 Jazgarzew

załączając opis wady oraz dane umożliwiające identyfikację klienta (formularz reklamacyjny do pobrania znajdziecie Państwo poniżej).

  • Koszty wymiany lub naprawy ponosimy my (Sklep).
  • Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy.

W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, zgodnie z wymogiem art. 14.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dn. 21.05.2013r., wskazujemy łącze do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/