Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Marta Czajka, prowadząca działalność gospodarczą jako M.P. Marta Czajka z siedzibą przy ul. Runa Leśnego 10, Piaseczno i zarządzająca Sklepem Atelier Przytulności (atelier-przytulnosci.com).


Dane osobowe Użytkownika

 1. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi, wykonując płatność przelewem bezpośrednio ze swojego konta bankowego na konto bankowe Administratora oraz za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie, takich jak:
 • formularz założenia konta – dane osobowe przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta Użytkownika w Sklepie;
 • formularz zamówienia – dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia;
 • formularz zapisu na newsletter – dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania newslettera;
 • formularz reklamacji – dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji reklamacji;
 • formularz zwrotu – dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zwrotu.
 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

– prawo do wglądu do swoich danych osobowych;

– prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem sklep.atelierprzytulnosci@gmail.com

 1. Administrator gwarantuje Użytkownikowi poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują w ramach realizacji zamówienia (usługi płatnicze, kurierskie). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawiera na podstawie regulaminu Sklepu.
 3. Użytkownik za pośrednictwem strony Sklepu może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych aktywnością Sklepu w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe Użytkownika w zakresie imienia i adresu e-mail.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku newslettera jest jego zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę może w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 5. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.
 6. Jeżeli Sklep wystawia Użytkownikowi fakturę, to w tym celu przetwarza jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
 7. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje swój adres e-mail Sklepowi jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu ze Sklepem. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi jego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lokalnym lub innym urządzeniu Użytkownika, podczas gdy odwiedza on różne strony WWW w sieci Internet.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu.

Wymagane dane osobowe

Aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem, tym samym świadczyć mu usługę, niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych:

 • adres email,
 • login,
 • telefon,
 • adres,
 • adres dostawy.

Jeśli z jakichś powodów Użytkownik nie poda powyższych danych osobowych, Sklep nie będzie mógł zawrzeć z Użytkownikiem umowy i zrealizować jego zamówień.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymaga od Użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Podanie przez Użytkownika danych poza tymi przypadkami jest dobrowolne.


Logi serwera

 1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Sklepu.